NAPRAPATI
Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstand og funksjonelle plager i rygg, ledd og muskler. Naprapati er en behandlingsmetode innen manuell medisin. 
AKUPUNKTUR
Akupunktur er en terapiform hvor det stikkes tynne nåler i spesifikke punkter langs kroppens meridianer (”energi-kanaler”) som går langs og rundt på kroppen. 
SJOKKBØLGEBEHANDLING
En effektiv behandling for kroniske plager i muskel, nerve og skjellet systemet. Den beste behandling av bl.a musearm⁄tennisalbue, hælspore, kalkskulder og andre kroniske senelidelser.
Hva er naprapati?

En naprapat er en person som er utdannet innen - og utøver - naprapati Naprapati er et behandlingssystem som bygger på kiropraktikken. Systemet ble opprinnelig utviklet av den amerikanske kiropraktoren Oakley Smith i 1907. Ordet naprapat kommer fra det tsjekkiske ”napravit”, som betyr å korrigere, og det greske ordet ”pathos”, som betyr lidelse. Naprapat betyr altså ”å korrigere årsaken til lidelse”.

Naprapat er en utvikling av kiropraktikken. Naprapatien er forandret og utviklet gjennom 1900-tallet i USA og siden 1970 også i Sverige. Dagens naprapati er bygd på elementer fra kiropraktikk, fysioterapi og idrettsmedisin. Utviklingen omfatter både medisinske og biologiske kunnskaper, samt den manuelle medisinen og de behandlingsteknikker den omfatter. Manuell medisin betyr at behandleren i stor grad benytter seg av sine egne hender for å undersøke og behandle problemer i menneskets bevegelsesapparat, som skjelett, rygg, muskler og ledd. En naprapat gjør nettopp dette. De ulike behandlingsmetodene man anvender, er ikke unike for naprapati, men benyttes delvis av beslektede manuelle behandlingsformer som kiropraktikk, fysioterapi, osteopati og massasje.

Det som er unikt for naprapati er hvordan behandlingsmetodene kombineres for å gi effekt. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape funksjonen i bevegelses- og balanseorganet. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Eksempler på dette er ergonomi og arbeidsmiljø. Til sammen gjør dette naprapati til et stort og effektivt behandlingssystem, der man først behandler pasienten og siden hjelper til med å forebygge nye problemer i fremtiden. Dette skiller naprapatien fra andre mer tradisjonelle behandlingsalternativ der man først og fremst forebygger eller behandler pasienten i rehabiliterende hensikt.

Teknikker vi bruker

MANIPULASJON

Manipulasjon er en fysisk manøver som brukes for å øke bevegeligheten mellom to leddflater i ryggraden eller extremitetsledd. Teknikken skaper en tøyning av leddnære binde- og støttevev i tillegg til muskelvev, for å normalisere funksjonen i ryggen/leddet.
Selve manipulasjonen utføres gjennom at Naprapaten tar et grep over leddet (kontaktpunkt) som skal behandles. Deretter utføres en rask bevegelse (impuls) som overskrider leddets fysiologiske bevegelighet, men uten å overstige den anatomiske barriere. Man vil da høre et lydknepp eller en ”knekkelyd”. Teorien bak dette er at det oppstår en utstrekning av kapselen i leddet, noe som fører til et negativt ladet trykk, og vakuum mellom leddflatene brytes opp. Bevegelsen mellom disse leddflatene vil da normaliseres. Teknikken kan utføres enten med store generelle kontaktpunkter (en hel hånd, begge hender eller beinet) eller med et så lite kontaktpunkt som mulig (fingrer eller del av hånd). I begge teknikkene utføres bevegelsen med en høy hastighet, minimalt bevegelsesutslag og med tilpasset til minimal kraft. Hensikten med manipulasjon er, om mulig, å tilbakestille den passive bevegelsen og derigjennom normalisere den aktive bevegelsen, som igjen skaper en smertereduksjon i leddet. Dette vil også påvirke muskler indirekte, ved at spenninger og smerte vil reduseres grunnet nedsatt funksjon i leddet. For pasienter som ikke liker denne behandlingsmetoden, bruker naprapaten mobiliseringsteknikker.

MOBILISERING

Et alternativ til manipulasjon er mobilisering. Dette er også en teknikk som anvendes for å øke bevegeligheten mellom to leddflater. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. I motsetning til manipulasjon er bevegelsene langsomme med liten kraft og man ønsker ikke å oppnå leddkneppet. Hensikten er som manipulasjon, å normalisere en bevegelse i et ledd. Mobiliseringen utføres ved at Naprapaten tar et grep med sine hender over leddet og blokkerer ikke-ønskede bevegelser i det aktuelle leddet. Ønskede bevegelser tas ut innenfor den fysiologiske bevegelsesbarrieren. Pasienten får da aktivt motarbeide bevegelsen ved hjelp av de muskler som forhindrer ønsket bevegelse. Effekten av dette motarbeidet blir en hemmende effekt av muskelens spenthet (tonus). Dermed vil den passive bevegelsen (leddet) tilbakestilles og den aktive bevegelsen normaliseres.

MASSASJE

Naprapater har under sin utdannelse fra Naprapathögskolan utdannelse i Svensk klassisk massasje. Den svenske klassiske massasjen er verdensberømt. I løpet av de siste årene har forskningsstudier vist klare resultater som viser hvorfor massasje har så positive effekter; hvilehormoner frigjøres, blodsirkulasjonen øker, musklenes spenning avtar osv. Massasjens viktigste oppgave er å løse opp spenninger i muskulaturen som kan oppstå pga. dårlig/monoton arbeidsstilling eller dårlige vaner, men kan også ha mer følelsesmessige årsaker som stress, sinne og angst. Dette fører ofte til spenninger og smerter i f.eks. rygg, skuldre, nakke, hofter og knær.

TRIGGERPUNKTSBEHANDLING

Et triggerpunkt (myofasciale tenderpints) er et hyperirritabelt punkt i en spent muskelstreng, som en ”muskelknute”. Triggerpunkter er nå et mer relativt vanligere begrep innenfor skolemedisinen, og anses å være den vanligste årsak til smerte. Triggerpunkt er noe alle mennesker kan rammes av. Mange mennesker går rundt med triggerpunkt uten å legge merke til det (latente triggerpunkt). Dette latente triggerpunktet kan ved en liten irritasjon aktiveres og dermed oppstår et aktivt triggerpunkt. Da oppstår karakteristiske symptomer som for eksempel ømhet om man trykker på dem, og utstrålende smerte til andre deler av kroppen.

I tillegg kan autonome fenomen oppstå slik som; forhøyet svetteaktivitet, blodårer som trekker seg sammen (vasokonstriksjon) eller utvider seg (vasodilatasjon), øresus (tinnitus) eller hørsel- og synsforstyrrelser. Den smerten som projiseres fra et aktivt triggerpunkt, projiseres alltid til en bestemt lokalisasjon avhengig av hvilken muskel som er affisert. Eksempelvis projiserer alltid triggerpunkt fra musculus trapezius pars descendens (kappemuskelen) til nakke og/eller tinning, (spenningshodepine) men aldri ut i arm. Teknikken benyttes for å redusere muskelspenninger og for å senke smerteutstrålingen. Behandlingen går ut på at Naprapaten trykker på punktet (pressur) slik at man reproduserer smerten pasienten søker for. Man vil med denne metoden altså gjenkjenne smerteområdet, slik at pasient og Naprapat finner årsaken til smerten. Mens Naprapaten holder et fast trykk, vil projiseringen/utstrålingen avta sakte, da vil Naprapaten igjen øke trykket ytterligere. Dette gjentas noen ganger helt til smerten slipper. Denne behandlingen kan ofte gjøre vondt, men med god kommunikasjon vil Naprapaten alltid tilpasse sin kraft i forhold til pasientens smertegrense. Årsaker til triggerpunkter kan være akutt- eller langvarig overbelastning av en muskel, trekk/kulde, stress, monotont arbeid, dårlig ergonomi osv..

TØYNINGER

Bevegelighet er å betrakte som muligheten å bevege et ledd. Det er viktig å forstå at så vel nedsatt bevegelse som overbevegelighet (hypermobilitet) kan forårsake skade. Begrepene muskeltøyning og stretching er synonymer – å tøye eller stretche innebærer at man tøyer ut en muskel, muskelfascia eller andre strukturer rundt et ledd, med hensikt å øke bevegelsen, redusere muskelspenning, avslapning i muskelen samt økt styrke i den forkortede muskelen. Muskeltøy brukes også for å rehabilitere eller forebygge muskelskader. En normal lang muskel på frem- og bakside, så som høyre og venstre side, skaper en likevekt av bevegelsesutslaget i leddet. For å illustrere en dårlig likevekt, kan vi ta frem et eksempel på en pasient som søker for trøtthet lengst nede i ryggen, som oppstår når pasienten har stått oppreist lenge, eller har gått en liten tur. En årsak til dette kan være forkortede eller spente hoftebøysrmuskler. I sittende posisjon vil ikke pasienten kjenne noe, men når han/hun reiser seg, vil ikke bekkenet få en bakovertilt grunnet spente hoftebøysmuskler, som er nødvendig for at det å stå skal kjennes behagelig. Dette kompenseres igjen ved at ryggmusklene må jobbe hardere for å holde overkroppen oppreist. Denne økede spenningen kan etter hvert gi oksygenmangel i musklene med smerte og trøtthet som følge. For at naprapaten skal hjelpe denne pasienten, kreves det ofte en kombinasjon av styketrening, og i dette tilfelle, av ryggmusklene, og tøyning av hoftebøyerene. Det finnes flere teknikker innenfor tøyning som naprapaten bruker. Passiv og aktiv PNF (proprioceptiv neuromuskulær fascilitering og INF (interoceptiv neuromuskulær fascilitering). Effekter av muskeltøyning; smertelindring, øket styrke, forlengelse av muskelfasciaen, bevegelsesomfanget øker, effektivere rehabilitering etter skader, forebygging av skader. For å bryte en ond sirkel samt for å skape en bedre effekt på problemet, gir Naprapaten ofte hjemmeøvelser i form av tøyninger, for å rehabilitere og tøye.

ELEKTROTERAPI

Under utdannelsen ved Naprapathögskolan, lærer man å bruke flere typer av elektroterapi, som for eksempel Scanlab, TNS, ultralyd og interferens. Hos HMS-naprapatene bruker vi elektroterapi i kombinasjon med akupunktur, slik at effekten vil tiltre dypere i muskelvevet. Dette kan brukes som en behandling men også som et supplement til den manuelle behandlingen.

ERGONOMISK RÅDGIVING

Ergonomi kan forklares ved at man tilpasser arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø til mennesket, ikke omvendt. Målene er å legge forholdene til rette for et bra arbeidsmiljø, slik at det ikke oppstår helsemessige skader eller ulemper. Dårlige ergonomiske løsninger på arbeidsplassen er en vanlig årsak til blant annet nakke-, skulder- og ryggproblemer. Det er ofte bare små justeringer som skal til for å unngå disse problemene. Mange har allerede kvalifisert arbeidsutstyr, men kunnskapen for bruken og innstillingene av dettDet er også viktig for oss som Naprapat å gjøre pasienten oppmerksom på de feilene de selv gjør ved sin arbeidsplass. Naprapaten prøver også å bevisstgjøre for pasienten hvordan man bruker sin kropp i hverdagslivet. Dette kan gjelde alt fra pusteteknikk, kroppsholdning, og ikke minst mindre egnede sittestillinger. Kanskje jobber pasienten statisk over lengre tid?e utstyret forårsaker ofte problemer. Som Naprapat jobber man alltid med å finne årsaken til pasientens problem. Dersom pasienten har fått sine problem på grunn av uvaner på arbeidsplassen, vil den manuelle behandlingen trolig bare ha kortsiktig effekt. For og da komme til bunns med problemet, må man altså ta bort årsakene samt behandle problemet som gjerne uvanene har forårsaket.

REHABILITERING OG TRENING

Rehabilitering har som hovedmål å gjenskape en normal bevegelighet samt en normal muskelstyrke. Som hovedregel skal man tilstrebe og dosere treningen slik at smerter ikke oppstår. Dette er i midlertidig omdiskutert. Mye tyder på at man må tolerere at noen smerter er til stede, i hvert fall så lenge smerte eller hevelse ikke forverres fra trening til trening. Dersom smerter eller hevelse øker gradvis, er dette likevel et tegn på at treningsbelastningen må justeres ned, eventuelt må andre treningsformer overveies. Som et supplement til behandlingen anbefaler ofte Naprapaten egne treningsøvelser. Treningen kan være spesifikke treningsprogram som er tilpasset pasientens behov. Hvor omfattende treningsrådene blir, avhenger av pasientens plager, motivasjon, interesser og fysiske form. Treningen virker også forebyggende for å unngå tilbakefall.
Hos HMS-naprapatene finnes et eget treningsrom der vi tilbyr trening med Red Cord’s Terapimaster, pilatesball, matte, strikk og manualer. Det betyr at pasienter har mulighet for å tilrettelegge trening gjerne før en behandling, eller som en del av behandlingen.

Diagnoser

Naprapater jobber med plager som oppstår i muskler, sener, skjelett, ledd, leddbånd og nervesystem.

Plager som er typiske å oppsøke naprapat for er:

 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Kjeveplager
 • Nakkeplager
 • Skulderplager
 • Isjias
 • Hofteplager
 • Lyskesmerter
 • Lårsmerter
 • Kneplager
 • Smerter i brystkasse
 • Albuesmerter
 • Håndleddssmerter
 • Korsryggsplager
 • Bekkenproblemer
 • Fot/ankelplager
 • Idrettskader
 • Muskelsmerter
 • Leddsmerter
 • Senelidelser
Historikk

Ved å benytte manuelle metoder behandler naprapaten muskler og ledd for å oppnå bedre funksjon og bevegelighet for hele kroppen. Denne helhetstenkningen, hvor ortopedisk manuell medisin kombineres med en spesifikk kunnskap om kroppens oppbygging via muskler, skjelett, ledd og nervesystem ligger til grunn for naprapatien. Naprapatens spesialitet er å kombinere en høy kompetanse innen ortopedisk medisin med meget gode kunnskaper om bevegelsesapparatets ulike spesifikke funksjoner. Dette innebærer en stor bredde hva gjelder både teoretiske kunnskaper, hvilket gir gode differensialdiagnostiske muligheter, som hva gjelder rent kliniske/praktiske kunnskaper. Dette gir et mangfold av muligheter ved behandling av pasienter. Naprapati omfatter å forebygge, utrede og behandle funksjonsforstyrrelser og smertetilstand i bevegelses- og støtteapparatet. Behandlingen skjer ved å kombinere manipulasjons- og mobiliseringsteknikker med ulike former for muskelbehandling, og følges vanligvis opp med ulike typer av treningsøvelser og ergonomisk rådgivning. Du kan lese mer om de ulike behandlingsteknikkene her.

Historisk – USA

Naprapatiens grunnlegger, Oakley Smith, ble født i Iowa i 1880. Han ble som barn smittet av skarlagensfeber, og gjennomgikk ifølge sin biografi en mengde ulike behandlinger. Han kom etter hvert i kontakt med kiropraktikkens grunnlegger, D. D. Palmer, men heller ikke denne behandlingen ga noen effekt. Den vakte derimot Oakleys interesse for manuell medisin, hvilket førte til at han gjennomgikk den 6 dager lange utdanningen for å bli kiropraktor. Han var misfornøyd med kiropraktorbehandlingen, og utviklet den videre på egen hånd under tiden som student ved The Medical School of the University of Iowa. Han ga den nye behandlingsformen navnet "Naprapathy". Ordet Naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Ordet er satt sammen av det tsjekkiske ordet "napravit", som betyr å korrigere, og det greske ordet "Pathos" som betyr lidelse. Iløpet av 1904-1905 skrev Oakley Smith det som skulle bli de første lærebøkene innen manuell medisin ("A Textbook of Modernized Chiropractic"), og startet i 1907 den første naprapatutdanningen i Chicago.

Historisk – Skandinavia

Naprapatien ble introdusert til Sverige og Skandinavia av Bjørn Jonsson i 1968, som hadde studert under Oakley Smith ved Chicago National College of Naprapathy. Naprapathögskolan ble grunnlagt i 1970, og har siden starten uteksaminert ca. 1500 naprapater. I 1994 fikk naprapater autorisasjon som helsepersonell i Sverige (og Finland), og i Sverige alene utføres det årlig omkring 1,5 millioner naprapatbehandlinger

Utdannelse

Utdannelsen til Naprapat er en 4-årig heltidsstudie ved Naprapathögskolan i Stockholm, hvor per dags dato samtlige medlemmer i Norges Naprapatforbund er utdannet.
Utdannelsen er også tilgjengelig ved University of Science i Kotka, Finland (bachelor- og masterdegree) eller i Chicago, USA.

Siden autorisering av naprapater i Sverige og Finland trådte i kraft i 1994, har et 5. år blitt supplert i utdannelsen for å oppnå en finsk eller svensk autorisasjon.
Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler pasienter på skolens elevklinikk.
Man begynner allerede praksisen etter et halvt år, slik at man tidlig lærer seg pasienthåndtering og allerede da kan praktisere teori man har lært under forelesning.
Naprapatstudiet bedrives på heltid. Spesielt de tre første årene er du til store deler opptatt med forelesninger og praksis.

Undervisningen pågår normalt fra 08.00 -16.00 med påfølgende praksis (elevklinikk eller innlæring av nye teknikker) fra 16.00 – 19.00.
Hvert år utdannes 20-25 norske naprapater som har fullført Naprapathögskolan i Stockholm.
Skolen er støtteberettiget gjennom Statens Lånekasse!
For ytterligere opplysninger kan du gå inn på Naprapathögskolans hjemmeside: www.nph.se

Hva er akupunktur?

Akupunktur er en gammel behandlingsform innen tradisjonell kinesisk medisin, som også inkluderer urter, kost og ernæringsterapi, tuina (massasje), kopping, moxa og Qigong (helsefremmende øvelser/bevegelser).

I tradisjonell kinesisk medisin blir ethvert symptom, enten det det viser seg fysisk eller psykisk, tatt hensyn til og vurdert. Behandlingen baserer seg på personens symptomer, slik at behandlingen blir skreddersydd og tilpasset den enkelte.

Tradisjonell kinesisk medisin ser på kropp og sjel som en integrert enhet og man ser på sykdom som en ubalanse i kroppens energisystem. Akupunktørens oppgave er å bidra til å gjenopprette energibalansen hos pasienten

Akupunktur er en terapiform hvor det stikkes tynne nåler i spesifikke punkter langs kroppens meridianer (”energi-kanaler”) som går langs og rundt på kroppen. Så lenge energien ”Qi” får flyte fritt uten blokkeringer i meridianene har vi god helse. Hvis energiflyten av en eller flere årsaker blir forstyrret, oppstår ubalanse som kan resultere i smerte og/eller sykdom. Ved å stimulere de rette punktene regulerer akupunktøren Qi og balansen gjenopprettes

Hva kan behandles?

Akupunktur benyttes til å behandle sykdommer, lidelser og plager eller for å styrke helsen. Et klart flertall oppgir at de opplever bedret helsetilstand etter akupunkturbehandling.

Belastningslidelser i rygg, skuldre og nakke er de vanligste plagene folk søker hjelp hos akupunktør for. Også luftveisproblemer, fordøyelsesplager, allergi, hodepine, stress, søvnproblemer, psykiske plager, kvinneplager og fertilitetsproblemer er vanlig å oppsøke akupunktør for. I tillegg er det mange andre sykdommer og plager som behandles med akupunktur som det kanskje er mindre kjent å benytte akupunktur for i Norge og i vesten.

Våre akupunktører på St. Olav helseklinikk har i tillegg ekstra erfaring og interesse for å behandle syns – og øyelidelser, psykiske plager, manneplager, muskel og skjelettplager, kvinneplager, fødselsforberedende behandling, hodepine/migrene, bihulebetennelse, kronisk trøtthet, mave – og fordøyelsesplager, overgangsplager, søvnproblematikk, smerter og behandling etter hjerneslag.

Hva skjer under en akupunkturbehandling?

Under første akupunkturbehandling blir det foretatt et grundig intervju som gir akupunktøren et grunnlag for å stille diagnose. De opplysningene som kommer frem blir ført i en journal. Under intervjuet stilles det spørsmål om plager og symptomer.

Akupunktøren er interessert i hvor lenge du har hatt plagene, hva som forverrer eller lindrer dem, osv. I tillegg ser akupunktøren på tungen og tar pulsen. Diagnosen er utgangspunktet for akupunktørens valg av akupunkturpunkter og hvordan disse skal stimuleres. Målet med en slik diagnostisering er å finne årsaken til plagene slik at hver pasient får en individuell tilpasset behandling. Dette er viktig ettersom de samme sykdommer og symptomer kan ha forskjellige årsaker. Akupunktøren vil også ofte gi råd og veiledning i forhold til din helse på livsstil og kosthold.

Akupunktøren benytter primært akupunkturnåler, men også kopping, moxa, triggerpunktbehandling, elektroakupunktur og andre nyere og mer vestlig inspirerte teknikker.

Akupunktur er en svært trygg behandlingsform med få bivirkninger når den utføres av godt utdannede behandlere som praktiserer etter trygge og solide standarder. Under og etter behandling opplever noen pasienter trøtthet, mens andre kan oppleve økt energi og livsglede. Andre følelser kan også dukke opp – og er helt naturlig. Noen pasienter kan få en svak prikkende eller nummen følelse der nålene sitter, noe som bare indikerer at Qi beveger seg og behandlingen virker. Du kan oppleve ømhet rundt stikket etter behandling.

Historie

Akupunktur som et behandlingssystem kan ifølge dokumenterte kilder dateres til ca. det 3. eller 2. århundre f.Kr.

Akupunktur er ikke en del av folkemedisinen i Kina, men har vært autorisert skolemedisin i nærmere 2000 år og har gjennom disse årene utviklet seg mye.

De siste 30 årene har akupunktur som fag og yrke spredt seg i stort tempo i vestlige land og er i ferd med og bli anerkjent i flere vestlige land som USA og Australia

Utdanning

Akupunkturforeningen stiller strenge krav til medlemskap. Det kreves gode basiskunnskaper i vestlig medisin (minimum 90 studiepoeng) ved siden av en grundig utdanning i tradisjonell kinesisk akupunktur.

I tillegg til utdanning i både vestlig medisin og tradisjonell kinesisk akupunktur skal en akupunktør som er medlem av Akupunkturforeningen: ha taushetsplikt, følge Statens krav til behandling av helse- og personopplysninger, ha ansvarsforsikring og følge etiske regler.

SJOKKBØLGEBEHANDLING

Trykkbølgeteknologien er velkjent og har vært anvendt i mange år, primært i forbindelse med nyresteinsknusere.
Teknologien har i de senere år blitt tilpasset vårt fagområde, som gjør at det i dag er mulig å gå til "angrep" på bl.a. følgende indikasjoner:

 • Tennis- og golfalbue, musearm
 • Trykkbølgebehandling / sjokkbølgebehandling
 • Forkalkninger i skulderledd
 • Plantar fascitt med eller uten hælspore
 • Achilles tendinose
 • Jumpers-/runners kne
 • Triggerpunkter
 • Andre kroniske vev- og senelidelser

Trykkfølgebehandling viser seg også å fungere godt på andre plager som cellulitter, sårtilheling, spasmer, stressfrakturer, samt arrbehandling.
Med andre ord kan trykkbølge behandle en rekke indikasjoner hvor man tidligere tradisjonelt har søkt kirurgiske inngrep, blokadebehandling og kortison injeksjoner.

Trykkbølgebehandlingsformen anvendes på stadig flere klinikker i Norge, og det rapporteres gode resultater. Studier viser typisk en suksessrate på ca 85%, når indikasjonslisten respekteres og følges.

Når man behandler med trykkbølge påvirkes sener og vev så kraftig via trykkbølger, at stadiet på skaden bringes tilbake til den akutte fase, hvor så en mer hensiktsmessig og normal helingsprosess kan begynne.
Tradisjonell behandling anbefales som supplement til denne behandlingsformen.

Hver behandling tar 10- 15 minutter, og et behandlingsforløp vil typisk bestå av 3-5 behandlinger med en ukes intervall mellom hver behandling.

Trykkbølgebehandling er en særdeles effektiv behandlingsform med få bivirkninger (risiko for ødem og/eller hud irritasjon).
Noe smerte i forbindelse med behandlingen kan oppleves, men erfaringsmessig er det ytterst få pasienter som velger å avstå fra behandling på grunn av dette.

Om oss

Velkommen til Fana Naprapatklinikk AS

Vi tilbyr akutt, forebyggende og rehabiliterende muskel- og leddbehandling.

Hos oss vil du oppleve en profesjonell og trygg undersøkelse og behandling.

Vi tilbyr naprapatbehandlinger for privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

KONTAKT OSS

Våre åpningstider er:

Mandag - Torsdag: 08:00 - 19:00
Fredag: 09:00 - 15:00

Odd Jarle Iversen
Daglig Leder

Tlf: 555 60 700
Mail: oddivers@hotmail.com

Besøksadresse
Vårt hovedkontor:

Totlandsvegen 2,
5224 NESTTUN

Våre åpningstider er:

Mandag - Torsdag: 08:00 - 19:00
Fredag: 09:00 - 15:00

Besøksadresse

Totlandsvegen 2,
5224 NESTTUN

Du kan kontakte oss via telefon: 555 60 700
E-post: oddivers@hotmail.com
eller via vårt kontaktskjema på kontakt oss.
Vi ser frem til å høre fra deg!